Melding sluiten
!! Belangrijke mededelingen over de Webshop !!

 

We verstrekken op dit moment geen fietsen meer vanuit deze webshop. We zijn bezig met een duurzaam alternatief. 

Zodra hier in het komende jaar meer duidelijkheid over is, informeren wij u hierover.


Onze partners

Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen

Sporten, dansen, muziek maken of creatief bezig zijn is goed voor uw kind. Maar soms te duur voor gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt dan uitkomst. Dit landelijke fonds betaalt voor uw kind (0-18 jaar) max. €225,- (sport) of max. € 450,- (cultuur) per jaar. Het lesgeld of de contributie wordt rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuuraanbieder overgemaakt. In sommige gevallen is een aanvullende waardebon voor sportkleding, attributen of huur instrument mogelijk. Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag bij dit fonds indienen. Dat kan alleen via een intermediair. Kijk hier voor meer informatie en aanvraagmogelijkheden.

www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

Stichting Leergeld Eemsdelta

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Via 90 lokale Leergeld-stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld steunt schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met lage inkomens die niet of onvoldoende vergoeding krijgen vanuit de gemeente, provincie of DUO.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij: Stichting Leergeld Delfzijl e.o., telefoon: 06-15598850, of mail: info@leergeldeemsdelta.nl Klik om de website van Stichting Leergeld te bekijken.

Provinciaal Groninger Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een minimuminkomen die een opleiding (gaan) volgen. Dit fonds vergoedt bijvoorbeeld de volledige reiskosten van mbo-leerlingen die meer dan 10 kilometer moeten reizen om in stad Groningen naar school te gaan. Voorwaarde is dat ze nog geen recht hebben op een OV-jaarkaart. U kunt een aanvraag indienen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Voorwaarde is wel dat u voor deze kosten geen vergoeding ontvangt vanuit organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF. Op de website vindt u alle informatie en kunt u een eenvoudige test doen om te zien of u in aanmerking komt.Klik hier voor verdere informatie

 

Persoonlijk Cultuur Budget

Deelnemen aan kunst en cultuur maakt je sterker en slimmer ,zijn goed voor je sociale ontwikkeling en je kunt er beter door reflecteren op jezelf en jouw omgeving.

U kunt het Persoonljk Cultuur Budget combineren met stichting Leergeld, Het jeug Cultuurfonds en andere fondsen.

Om die reden bieden wij via IVAK het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB). Een stukje extra financiële ondersteuning waar alle kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit de DAL-regio (gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum) gebruik van kunnen maken: ze krijgen hiermee een persoonlijke korting van 30% op hun eerste lesjaar, tot wel €120,- euro en 20% korting op het tweede lesjaar, met een max. van €80,- euro.

De exacte werkwijze en kortingen per discipline vindt u op www.ivak.net/pcb