Andere regelingen

Jeugdsportfonds Groningen

Uw kind wil graag op een sport? Kijk dan eerst of u via Jeugdsportfonds Groningen een vergoeding kunt krijgen.
Sporten is goed voor uw kind. Maar soms te duur voor gezinnen met een laag inkomen. Het Jeugdsportfonds biedt dan uitkomst. Dit landelijke fonds betaalt voor uw kind maximaal €225,- euro per jaar. Dat geld moet u besteden aan de contributie van een sportvereniging of sportmiddelen (bv. kleding). Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag bij dit fonds indienen. Dat kan alleen via een intermediair. Kijk hier voor meer informatie en aanvraagmogelijkheden.

Stichting Leergeld ADL

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Via 90 lokale Leergeld-stichtingen bieden zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Stichting Leergeld steunt schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders met lage inkomens die niet of onvoldoende vergoeding krijgen vanuit de gemeente, provincie of DUO.

Voor meer informatie en aanvragen kunt u terecht bij: Stichting Leergeld Delfzijl e.o., telefoon: 06-15598850, of mail: leergeldADL@hotmail.com. Klik om de website van Stichting Leergeld te bekijken.

Provinciaal Groninger Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een minimuminkomen die een opleiding (gaan) volgen. Dit fonds vergoedt bijvoorbeeld de volledige reiskosten van mbo-leerlingen die meer dan 10 kilometer moeten reizen om in stad Groningen naar school te gaan. Voorwaarde is dat ze nog geen recht hebben op een OV-jaarkaart. U kunt een aanvraag indienen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Voorwaarde is wel dat u voor deze kosten geen vergoeding ontvangt vanuit organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het UWV WERKbedrijf of de stichting voor vluchteling-studenten UAF. Op de website vindt u alle informatie en kunt u een eenvoudige test doen om te zien of u in aanmerking komt. Klik hier voor verdere informatie.